top of page

 

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  sağlıklı olabilmemiz için her birimiz için şart . Stres aslında bize gerekli ve tehlikelerden korunmamız için evrimsel olarak geliştirmiş olduğumuz anlık reaksiyonlar. Tehlikeden 'savaş' veya 'kaç' için kullanılan bir kaç saniye süren fizyolojik reaksiyonları içeriyor. Anlık sürmesi gereken reaksiyonlar kronikleşince ve uzun süreli olunca da sağlığımızı bozuyor.

Hayatımızın içinde yer alan çoğu zaman da fark edemediğimiz stres kaynakları:

  • Çevresel stresler

  • Duygusal stresler

  • Çalıştığımız ortamdan kaynaklanan stresler

  • Fiziksel stres (hastalıklar ve aşırı spor gibi)

  • İnsan ilişkilerindeki stresler

Stresli olduğumuzu düşündüğümüzde, anksiyete hissettiğimizde baş vurabileceğimiz bir çok yöntem var. Gelin size en uygun yöntemleri beraber deneyelim, anti-stres antremanları yapalım.

Nefes

Meditasyon

Farkındalık

Şükretme

Canlandırma (İmgeleme)

Kalp Atış Hızı Değişkenliği, HRV (Rahatla - Odaklan - Enerji)

Stres Yönetim Cihazı (The PIP)

STRESS MENAGEMENT includes a toolbox that can be used to menage stress. Stress menagement is important to leed a healthy life. Stress is essentially a good and necessary set of reactions. They were  developed during evolution to 'fight' or 'flight' when we encounter dangerous situations. These set of physiological reactions are usually very short lived. The problems starts when the body is under long term constant 'fight' or 'flight' mode.

Various stresess that we encounter, sometimes without even noticing may include:

  • Environmental stress

  • Emotional stress

  • Work related stress

  • Physical stress (like when you are sick or when you overwork out)

  • Communication stress

 

When you are stressed or feeling anxious, we can co-create an anti-stress plan using the tools that suits you. This is an important part towards your wellness.

 

Breathing

Meditation

Mindfulnes

Gratitude

Imagery

Heart Math

Heart Rate Variability, HRV (Relax - Focus - Energy)

Stress Menagement Device (The PIP)

bottom of page