top of page

Fonksiyonel Tıp Ağacı

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Yukarıda fonksiyonel tıbbı tasvir eden bir ağaç şeması görüyorsunuz. Modern, konvansiyonel tıp, daha çok ağacın yaprakları ile ilgileniyor. Sağlıktan çok hastalıklara odaklanıyor ve onları teşhis etmek için kullanılıyor. Teşhis yaparken de daha çok hastalığın belirtilerine yoğunlaşıyor. Belirtiler ve teşhisten sonra da tedavi için genellikle çeşitli ilaçlar reçeteleniyor. Hastalıklar, ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Fonksiyonel tıp ağacı şemasından da anlayacağınız gibi ağacın sadece yapraklarına odaklanmak, vücut sistemlerinin birbirleriyle ilişkileri yokmuş gibi davranmak anlamına da geliyor. Ağaçtaki her bir yaprak bugün modern tıbbın farklı bir kolunu tasvir ediyor.

Modern tıbbın tam tersine, fonksiyonel tıp ise ağacın yaprakları yerine işe ağacın kökünden başlıyor. Ağacın kökünde;

  • Beslenme

  • Hareket

  • Uyku

  • Stres

gibi kişiye özel, herkes için farklılık gösteren hayat tarzı faktörleri yer alıyor. ​Ağacın kökünden, gövdesine doğru yol alarak vücudun dengesini bozan sebepleri ortaya çıkararak sağlığı bozan ana nedeni veya nedenleri ortaya çıkarıyor. Fonksiyonel tıp, insan vücudunun ağaçta şemalanan yaprak kısımlarının birbiriyle ilişkili ve birbirlerinden etkilenen kısımlardan oluştuğunu kabul ediyor. Bir nevi bütüncül tıp diyebiliriz. Ağacın kökünde bulunan değişkenlerden kaynaklanan herhangi bir dengesizlik, ağacın yapraklarında  bozulmalara yol açıyor. Herhangi bir yaprakta, her hangi bir nedenden denge bozulduğunda diğer yapraklar da etkileniyor. Yaprakları tek, tek düzeltmeye çalışmak, bozukluğun kaynağına, köküne gitmedikçe işe yaramıyor.​

"Modern tıp, NEYİNİZ VAR sorusunu, fonksiyonel tıp ise NEDEN sorusunu soruyor."  - Kim Ross

bottom of page