top of page
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu nedir, ne yapar?
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu sürdürülebilir kalıcı yaşam tarzı değişikliklerinin mimarıdır.
Daha sağlıklı olabilmeniz için gereken hayat tarzı değişikliklerini sürdürülebilir ve kalıcı olarak değiştirmek üzere sizin liderliğinizde, sizinle iş birliği içerisinde adım, adım destek vererek bir yolculuğa  çıkar. Bu yolculuğa Fonksiyonel Tıp felsefesi öncülük eder. 
Fonksiyonel Tıp felsefesi, bireylerin BEDEN, ZİHİN ve RUH sağlığının bütünsel, birbirlerini tamamlayan ve birbirlerinden ayrılamaz bir bütün olduklarına inanır.
​​
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu bireylerin;
  • beslenmelerini 
  • egzersiz ve aktivitelerini 
  • yaşantılarında karşılaştıkları stresler ve başa çıkma yöntemlerini
  • duygudurumlarını
bir bütün olarak ele alır. 
Koçluk, danışanların kendinden yönlendirilen sağlıklı yaşam becerilerini kalıcı olarak hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlar.
 
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçları, eğitimleri sırasında bireylerin optimum sağlıklarına kavuşma yolculuklarında kullanılmak üzere çok farklı ve zengin araçlarla donatılmışlardır.
Sağlık Koçu; danışanı çok iyi analiz eder, güçlü sorular sorarak doğru ve yanlışları görmesine yardımcı olur.​
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu ile çıkılan yolculukta, danışan kendi yol haritasını çizer. Sağlıklı yaşam ilkelerini doğal yaşamın bir parçası haline getirmek, bu sayede zinde ve sağlıklı yaşamak ancak danışanın kendi çizdiği, kendine özel yol haritası sayesinde gerçekleşir.
 
Sağlık koçu, danışanların sağlıklı yaşam konusunda gelişim ve çözüm arayışlarında harekete geçmelerini sağlayan ve düşünmeye sevk eden bir program uygular. 
​Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu danışanında her zaman pozitif duygu ve düşünceler yaratır ve değişimini destekler. 
 
Sağlık koçu, danışanını hiç bir zaman;
  • yargılamaz 
  • eleştirmez 
  • zorlamaz 
daima pozitif enerji ve motivasyon sağlar.
Fonksiyonel Tıp alet edavat kutusundan faydalanarak, sağlıklı yaşam bilgileri sağlar ve farkındalık yaratır.

 

​​Sağlık hedeflerinize ulaşmak için çıkılacak yolculukta;

  • sizinle teke tek

      veya

  • doktorunuzun sizin için oluşturmuş olduğu sağlıklı yaşam direktifleri  doğrultusunda çalışmak mümkündür.

bottom of page